V energeticky soběstačných Kněžicích se navrátili ke kořenům

— 15. 8. 2012