Historie bioplynek

197419982004, 2006, 2007, 2011, 2012

 

2012

Květen 2012 – Bořetice – bioplynka jako naučná stezka

Do jihomoravských Bořetic už se nebude jezdit jenom za folklórem a do vinných sklípků, ale taky na prohlídku bioplynky. Na dni otevřených dveří byla poprvé k vidění první česká naučná stezka o bioplynové stanici.
Více v reportáži:

 

Schválení nového zákona o obnovitelných zdrojích

Květen 2012 – Schválení nového zákona o obnovitelných zdrojích

Poslanci přehlasovali veto prezidenta Klause a schválili nový zákon o obnovitelných zdrojích energie. Elektřina z bioplynových stanic bude nově podporována pouze tehdy, jestliže bude produkováno rovněž teplo. „Bude lepší, když se bioplyn vyčistí a stlačí do trubek a bude to pro firmy i pro zákazníky lacinější,“ uvedl předseda hospodářského výboru sněmovny Milan Urban.

Březen 2012 – Vesnice pořádají sbírku bioodpadů

Vesnice na Kyjovsku spolupracují na unikátním projektu – sbírají bioodpad ze všech domácností, svážejí jej do společné kompostárny a vyrábějí z něj bioplyn. Článek na Deník.cz.

Březen 2012 – Zemědělci se těší dvojnásobným ziskům

Čeští zemědělci oslavují – v loňském roce zdvojnásobili svůj zisk oproti roku 2010 na rekordních 16,4 miliard korun. Je to nejlepší zisk od roku 1998, kdy Český statistický úřad tento údaj sleduje..

 

2011

Venkov…

Prosinec 2011 – Češi se stěhují na venkov!

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) od roku 2000 ubývá obyvatel v městském prostoru ve prospěch vesnic. Důvodem může být únava uspěchaným městským životem i touha po návratu ke kořenům. Článek na Českenoviny.cz.

Otevíračka bioplynky – Sasov

Listopad 2011 – Otevíračka první bioplynky na biofarmě

První bioplynka na biofarmě byla otevřena v Sasově na Jihlavsku. Stanice je citlivě zasazena do ekologického cyklu života farmy, kdy využívá zejména statkový hnůj, trávy a senáže. Zpestřením slavnostního otevření bylo odhalení sochy Karla Havlíčka Borovského, která byla instalována přímo na stropu nádrže fermentoru.

Listopad 2011 – Dotace pro bioplynky obnoveny

Po mnoha debatách a oboustranných argumentacích jak na veřejné, tak čistě politické scéně nový ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) znovu spustil dotační program pro podporu výstavby bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova. Článek na Deník.cz.

Srpen 2011 – Zastavení dotací pro výstavbu bioplynových stanic

Bouřlivé reakce v krajích způsobilo rozhodnutí ministra zemědělství Fuksy – ten se rozhodl zastavit dotace na výstavbu bioplynových stanic. Kritikou nešetří farmáři ani politici. Více v reportáži České televize.

2011 – Bioplynová stanice v Třeboni dodává elektřinu i teplo

Kde najdeme první český bioplynovod? Třeboň, kde v roce 1974 postavili první českou bioplynku, má další prvenství – bioplynovod přivádí teplo do místních lázní. Reportáž České televize.

 

2007

2007 – Program rozvoje venkova

Začíná pětiletý Program rozvoje venkova, v rámci kterého je možné získat dotaci na stavbu bioplynové stanice ve výši 30 % z celkových nákladů, a to až do částky 75 mil. Kč.

 

2006

Kněžice na Nymbursku

Prosinec 2006 – Kněžická bioplynka zahajuje provoz

Díky bioplynové stanici, se tato vesnička blíží „bájné soběstačnosti“ českého venkova. Kněžice jsou příkladem toho, jak je možné plně využít bioplynku a všechny její produkty. Bioplynem se zde topí a svítí, konečný produkt, takzvaný digestát, se využívá pro zemědělské účely.
Více v reportáži České televize.

Kvůli neprofesionálním konstrukcím jedněch z prvních projektů…

2006 – Chybami se bioplynka učí

Kvůli neprofesionálním konstrukcím jedněch z prvních projektů, a to konkrétně ve Velkém Karlově a v Klokočově u Vítkova, získávají bioplynové stanice v Česku špatnou pověst, že produkují „smrad“; přes stovky dalších bezchybných a úspěšných projektů u nás i v zahraničí, které naopak zápach snižují, se této nálepky bioplyn zatím nezbavil…

 

 

2004

Květen 2004 – Česká republika vstupuje do EU

Česká republika vstupuje do Evropské unie a zavazuje se zvýšit podíl využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) na 8%.

 

1998

1998 v Holašovicích – Česká venkovská tradice získává uznání od UNESCO

1998 – Holašovice, Jihočeský Kraj, Czech Republic

Tradici české venkovské kultury ocenila mezinárodní organizace UNESCO – na seznam světového dědictví se dostala ukázka selského baroka, jihočeská vesnice Holašovice.

1998 v Holašovice, Jihočeský Kraj, Czech Republic

 

1974

1974 v Třeboni – Spuštění historicky první bioplynová stanice

1974 – Třeboň – Spuštění historicky první bioplynové stanice

První bioplynová stanice, postavená ještě v bývalém Československu. Dodnes zpracovává kejdu z velkovýkrmny prasat spolu s čistírenskými kaly.