Jak se vyrábí bioplyn?

Bioplynová stanice představuje zařízení, ve kterém se materiály přírodního původu jako kejda, hnůj, kukuřice či tráva přeměňují na energii a kvalitní přírodní hnojivo. Nejedná se však o spalování. Zpracování totiž probíhá pomocí bakterií v uzavřených nádobách při teplotě 37 stupňů. Proces fermentace odpadů probíhá za standardních tlaků a teplot. Jedná se o proces, který se v přírodě běžně vyskytuje.

Bakterie se bioodpadem živí – dokonale ho rozloží a přitom produkují energeticky bohatý bioplyn. Zbylý materiál, který již neobsahuje žádnou energii, se nazývá digestát a je kvalitním přírodním hnojivem. Protože digestát obsahuje jen minimum rozložitelných látek, tak nezapáchá a živiny v něm obsažené jsou rostlinami lehce vstřebatelné.

Bioplyn z odpadu

Také v případě výroby bioplynu z odpadu je proces zpracování uzavřený. Odpady jsou naváženy uzavřenými vozy. K překládce dochází v uzavřené příjmové hale, ze které je vzduch čištěn přes biologické filtry. Odpady putují do příjmových jímek a následuje odstranění nežádoucích nečistot a příměsí. Dále jsou bioodpady rozmělněny, promíchány a zředěny na požadovanou hustotu. Následuje hygienizace – zahřátí substrátu na 70° Celsia po dobu jedné hodiny, aby došlo k likvidaci případných choroboplodných zárodků. Poté začíná samotná fermentace, která podle druhu zpracovávaného odpadu trvá až 120 dní.