Klastr bioplyn

Klastr bioplyn byl založen s cílem podporovat výstavbu bioplynových stanic a uplatňovat výrobky a služby z České republiky k jejich výstavbě. V dlouhodobém horizontu chceme díky spojení vědeckých výzkumníků s podnikateli přispět k větší energetické nezávislosti a k rozvoji českého venkova a měst. Za vydatné pomoci našich členů, zejména pak odborníků ze Sekce bioplyn Českého sdružení pro biomasu (CZ Biom), informujeme o rozvoji bioplynu v Česku i pomocí informační kampaně „bioplyn rozvíjí venkov“, k níž patří i tento web.

Co naše informační kampaň o bioplynu podporuje?

ROZVOJ VENKOVA

Okolní země jako Německo či Rakousko nám ukazují, že je i díky výrobě energie z bioplynu možné podporovat prosperitu ve všech regionech. Proto i my chceme rozvíjet český venkov, přinést mu moderní způsoby výroby energie i vytápění na místní úrovni a stavět na stovky let trvající tradici šikovnosti českých zemědělců.

ZAMĚSTNANOST A STABILITU

Za strategické dlouhodobě považujeme investice do oboru, který nabízí nové příležitosti i mimo velké aglomerace, zvyšuje zaměstnanost a dělá Českou republiku energeticky stabilnější. Výroba levného tepla v obci pro ní znamená úsporu i nezávislost na dodávkách plynu.

VĚDU A VÝZKUM

Díky spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou rekonstruujeme objekt, který se nachází v Červeném Újezdě nedaleko Kladna. V něm bude vytvořeno laboratorní a experimentální pracoviště, jehož výstupy budou pomáhat rozvíjet chod a řízení bioplynových stanic do budoucna.

SNÍŽENÍ ZÁPACHU

O bioplynových stanicích se nepravdivě říká, že je hlavní hrozbou jejich zápach. V praxi naopak přispívají k tomu, že po projití v bezpečně uzavřených procesech fermentace v bioplynové stanici již exkrementy hospodářských zvířat nezapáchají. Na rozdíl od nezpracovaných exkrementů nezapáchá ani jejich aplikace na půdu. Navíc pokud biologicky rozložitelné odpady nebudou na zapáchajících skládkách, omezí se emise skleníkových plynů a nebezpečné průsaky do půdy.